Pendaftaran Mata Kuliah Pilihan

Diberitahukan kepada seluruh mhs/i Strata satu sem V(Prodi SI dan TI), agar mendaftar mata kuliah pilihan untuk sem VI(formulir diambil di sekretaris prodi), paling lambat Jumat 29 januari 2016.